ISKRY 004
Polish Improvisers Orchestra
"Koncert w CSW Solvay"

PIO - Polish Improvisers Orchestra ma ochotę jednoczyć, roziskrzać, otwierać, zmieniać, drgać, wybrzuszać, rozlewać, ulepiać, wytrąbiać i toczyć; aczkolwiek założyciel Rafał Mazur ujmuje to innymi słowy:

Polish Improvisers Orchestra – miejsce spotkań polskich improwizatorów. Przestrzeń dla wspólnej kreacji. PIO to inicjatywa dążąca do zjednoczenia środowiska polskich artystów zajmujących się sztuką improwizowaną. W celu rozwoju, propagowania i prezentacji polskiej sztuki improwizowanej, tworzymy wirtualny zespół, w którym potencjalnie mogą uczestniczyć wszyscy, dla których metodą działania artystycznego jest improwizacja.

Bazą dla działania PIO jest trio Mazur/Dymiter/Zakrocki.

Fenomen twórczości spontanicznej w Polsce istnieje w cieniu innych metod twórczych, metoda "totalnej improwizacji intuitywnej" jest nie zbadana i nie rozpowszechniona jako autonomiczny sposób tworzenia, a właśnie improwizacja w naszym przekonaniu jest metodą na wskroś "nowoczesną" nie w wąskim technicznym znaczeniu (wykorzystanie środków nowoczesnej techniki), ale w rozumieniu ogólnym – osobowość improwizatora, jednostki potrafiącej szybko adaptować się do błyskawicznie zmieniających się warunków zewnętrznych i potrafiącej współpracować z innymi bez zaprogramowanego wcześniej statycznego zbioru algorytmów, jest osobowością odpowiadającą na wyzwanie współczesnej "postponowoczesnej" cywilizacji. Nie tylko w sztuce, ale też w codziennych działaniach na każdym z pól aktywności społecznej, uświadomiona zdolność do działania spontanicznego, staje się elementem niezbędnym do nadążenia za coraz szybszymi i nieprzewidywalnymi fluktuacjami tkanki cywilizacyjnej. Fenomen spontanicznej twórczości kolektywnej, w rozumieniu nie tylko artystycznym, jest na świecie badany jako przykład paradygmatu twórczości sensu stricto, w odróżnieniu do "wytwórczości" typowej dla działań rzemieślniczych i mechanicznych.

Obok prezentacji dokonań polskiej sceny sztuki improwizowanej, stawiamy sobie za cel jej rozwój poprzez tworzenie warunków do wspólnych działań na zarówno w ramach środowiska krajowego jak i na scenie międzynarodowej.

Prezentowany materiał to rejestracja improwizowanego oczywiście koncertu w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay w Krakowie otwierającego działanie projektu, pełen entuzjazm i wiara i nadzieja!


Rafał Mazur - bezprogowa, akustyczna gitara basowa, wzmacniacz;
www.rafalmazur.com

Marcin Dymiter - gitara el. loopy, nagrania, generator, urządzenia elektroniczne;
www.emiter.art.pl

Patryk Zakrocki - Mbira amplifikowana, 3 boss delay, distortion, ringmodulator, generator;
zaklad.orgPLIKI MP3:

01 Koncert w CSW Solvay

okładka (plik .jpg)

POBIERZ CAŁOŚĆ: ISKRY 004

Kamil Szuszkiewicz / Hubert Zemler
"Detrytus"

Polish Improvisers Orchestra
"Koncert w CSW Solvay"

Obiady czwartkowe
"Obiady czwartkowe"

KOSSAK / WYPYCH / ZAKROCKI
"7 improwizacji na fagot, kontrabas i instrumenty perkusyjne"

GALIMADJAZ TRIO
"Koncert w galerii off"